Miło nam poinformować, iż dnia 1 lipca 2013 r. rozpoczynamy realizację projektu pn.: “Utworzenie klastra BPO” , który powstał z inicjatywy podmiotów znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

 

Projekt realizowany jest przez Polski Instytut Biznesu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Do inicjatywy klastrowej przystąpili przedsiębiorcy z województwa śląskiego, w tym: biura rachunkowo-księgowe, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy rekrutacyjne i HR, przedsiębiorstwa sektora IT, a także uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowe.

 

Klaster ma charakter usługowy. Zadaniem Klastra jest wykreowanie innowacyjnych, zestandaryzowanych i kompleksowych usług typu business process outsourcing kierowanych przez uczestników klastra do sektora biznesu.

Serdecznie witamy wszystkich uczestników i zapraszamy do odwiedzania Biura Klastra zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Rolnej 14.

 

Strona projektu – Klaster BPO – http://klasterbpo.polib.pl

NASZA MISJA:

ZARZĄD:

KONTAKT:

NEWS:

Polski Instytut Biznesu jest Stowarzyszeniem, którego głównym zadaniem jest wspieranie przedsięwzięć korzystnie wpływających na rozwój gospodarczy gmin, miast i województw. Poprzez pomoc doradczą świadczoną osobom pragnącym założyć swój pierwszy biznes, Stowarzyszenie pragnie przyczynić się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, które w znaczący sposób wpływają na zmianę sytuacji ekonomicznej wielu polskich rodzin.

 

Doświadczenie uczy, że inicjatywy społeczne najskuteczniej zwalczają bezrobocie oraz jego przyczyny, dlatego Stowarzyszenie pragnie wspierać osoby prywatne, organizacje jak i instytucje, których działania skoncentrowane są na walce z bezrobociem.

 

Stowarzyszenie – oprócz pomocy doradczej – chce prowadzić wymianę biznesowych doświadczeń, pragnie także inicjować współpracę z krajowymi i zagranicznymi partnerami, którzy w przyszłości być może staną się kontrahentami. W budowaniu nowoczesnego biznesu nie wystarcza jednak współdziałanie przedsiębiorców, dlatego poprzez organizację konferencji chcemy umożliwić Państwu nawiązanie kontaktów z lokalnym samorządem, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi.

 

Celem Stowarzyszenia jest również współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Chcemy propagować postawy i działania proekologiczne. Głównym zadaniem w tym obszarze będzie prowadzenie szkoleń mających na celu zwrócenie uwagi na problemy i zagrożenia wynikające z zanieczyszczania środowiska.

 

Polski Instytut Biznesu chce zachęcać do współdziałania poprzez propagowanie wyznaczonych sobie celów. Wraz z firmami, instytucjami oraz organizacjami współpracującymi będzie brał udział w branżowych przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych a także targach krajowych i zagranicznych.

Radosław Polowy – Prezes Zarządu

Polski Instytut Biznesu

ul. Rolna 14

40-555 Katowice

 

tel. 32 203 20 53

fax. 32 203 20 53 w.25